«
»

Ehkäise putkistojesi ruostumista ja kalkkiutumista

Suunnittelemme sopivan ratkaisun
tarpeidenne mukaan.

Elintarviketeollisuus

Elintarvike-, panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden tulee selvitä jatkuvasti kiristyvistä säädöksistä.

Elintarvikealan tuotantolaitteistojen käyttäjät toimivat jatkuvasti kohoavien kustannusten kanssa, samalla kun asiakaskunnan vaatimukset kasvavat ja makutottumukset kansainvälistyvät.

Muoviteollisuus

Bauer Watertechnology tarjoaa muoviteollisuuden pitkäaikaisena yhteistyökumppanina osaamista ja laitteita, joilla kompensoidaan alati nousevia vesi- ja kemikaalikustannuksia sekä vastataan kiristyviin ympäristönsuojeluvaateisiin. Bauer-vedenkäsittelyn käytöllä estetään koneiden ja työstölaitteiden suljettujen jäähdytys- ja lämmityskiertojen korroosion sekä bakteerikasvuston aiheuttama kerrostuma.

Käyttämällä Bauer-vedenkäsittelyä yhteensopivan suodatustekniikan kanssa, estetään sakan kertyminen koneiden ja jäähdytettävien laitteiden jäähdytyskiertoon. Jäähdytys- ja lämmityskierrot, varustettuna Bauer-vedenkäsittelyllä, ovat huomattavan huoltovapaita ja varmistavat näin hyvän tuottavuuden sekä käyttövarmuuden. Samalla tuotantoprosessin kustannukset pienenevät.

Kiinteistöt

Bauer Watertechnology tarjoaa teknologiaa, jolla voidaan lisätä käyttövesi-, lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien käyttöikää huomattavasti. Merkittävää säästöä syntyy em. järjestelmien korjaus- ja huoltokustannusten pienentyessä. Lämmityskustannusten jatkuvasti kohotessa on yhä tärkeämpää tehostaa olemassa olevien järjestelmien toimivuutta.

Bauer-vedenkäsittelyllä poistetaan järjestelmiin syntynyt kerrostuma sekä suojataan käyttövesi-, lämmitys- ja ilmastointijärjestelmät kaikkine komponentteineen, alkaen lämmönvaihtimesta putkistoon ja lämpöpattereihin asti, parantaen tehokkuutta ja taloudellisuutta.

Päinvastoin kuin kemiallisten laitteiden ja aineiden kohdalla, Bauerin käyttöön ei liity lisäainekustannuksia. Tekniikkamme perustuu lukuisissa yliopistoissa todistettuihin ja kokeiltuihin fysikaalisiin ominaisuuksiin, sekä ennenkaikkea käytännössä saavutettuihin erinomaisiin tuloksiin.

Liikenne

Nykyaikaisilta liikennevälineiltä edellytetään luotettavan ajanmukaisen toimivuuden ohella myös korkeaa turvallisuustasoa. Bauer Watertechnology toimittaa laitteita myös ilmailualan huoltopalveluille.

Laivaliikenteessä käytetään Bauer-vedenkäsittelyä juomavesihuollon laitteissa sekä jäähdytysjärjestelmissä. Laitteemme liuottavat kalkki- ja ruostekerrostumat putkistoista, estävät uudelleenkalkkeutumisen ja pienentävät näin tarkastus- ja huoltokustannuksia.

Käyttövesi

Bauer Watertechnology on kehittänyt kemikaalittoman tekniikan, joka on asennettavissa kaikenkokoisiin kiinteistöihin. Riippumatta siitä, onko kyseessä omakotitalo tai suurkiinteistö: Bauer-vedenkäsittelyllä voidaan minimoida kalkki- ja ruostekerrostumien muodostuminen, poistetaan vanhat kerrostumat, parannetaan kupari- ja sinkittyjen putkistojen korroosionkestävyyttä, sekä ehkäistään veden ruosteiseksi värjäytymistä. Bauer pitää puhtaana myös muoviputkistot.

Vanhat, lähes umpeutuneet putkistot Bauer avaa liuottamalla syntyneet kalkki- ja ruostekerrostumat. Uudet putkistot pysyvät puhtaina alusta alkaen.

Bauer-vedenkäsittelyllä suojataan koko putkisto laitteineen ja pidennetään huoltojaksoja. Lisäksi Bauerilla saavutetaan säästöjä vähentämällä energian kulutusta vedenlämmityksessä ja siistijöiden työn helpottuessa säästöä syntyy myös pesuaine- ja puhtaanapitokuluissa.

Sähköteollisuus

Elektroniikkakomponenttien valmistajalta vaaditaan äärimmäisen korkeaa laatutasoa. Eri valmistajien yhdistymisen myötä alan yritysten välinen kilpailu kiristyy jatkuvasti. Toimitusaikojen noudattaminen ja tuotantohäiriöiden ehkäisy korostuu entisestään.

Bauer Watertechnology on kehittänyt laitesarjan, joka yhdessä tarkoitukseen sopivan suodatustekniikan kanssa, ehkäisee jäähdytys- ja lämmityskiertojen sakkautumisen. Näin voidaan vähentää ja lyhentää kalliita koneiden seisonta-aikoja. Bauer-vedenkäsittelyllä minimoidaan myös kemikaalien käyttö, ja näin saavutetaan lisäsäästöjä.

Olkoonpa kyse tehokkaan aggregaatin, taikka suurtarkkuushiomakoneen jäähdytyksestä, Bauer-vedenkäsittelylaitteet huolehtivat prosessien ja kustannusten optimoinnista. Ne voidaan asentaa kaikkiin järjestelmiin missä vedellä on tuotantoteknisesti tärkeä rooli.

Terveydenhuolto

Terveydenhuollon tavoitteena on väestön laadukas elämä. Alalla työskenteleviltä edellytetään oikea-aikaisten ja tarkkojen diagnoosien lisäksi kilpailukykyisyyttä ja tuottavuutta. Odotettuihin kustannusleikkauksiinkin olisi kyettävä mitä tiukimpien suunnitelmien mukaan.

Vuosittain käytetään hygienian, desinfioinnin ja laitteistoiden toiminnan takaamiseksi merkittäviä määriä kemiallisia aineita. Näiden aineiden liiallinen käyttö ei ole ongelmallista vain terveydelliseltä kannalta, vaan se on myös merkittävä kustannuskysymys.

Bauer-vedenkäsittelylaitteilla voidaan monilla alueilla kemikaalien käyttö minimoida pysyvästi. Samalla myös käyttö- ja energiakustannukset sekä puhdistus- ja huoltokulut pienenevät. Hyvä käyttöesimerkki Bauer-vedenkäsittelystä on hammaslääkäriaseman toimintaan saatu hyöty: laitteistomme käytöllä estyy kattilakiven muodostuminen instrumentteihin, huoltovälit pitenevät ja kaluston tuottavuus nousee.

Hotellit ja ravintolat

Vesikaluste- ja putkistoasennukset hotelli- ja ravintola-alalla ovat jatkuvasti kovien vaatimusten kohteena. Näin ollen varsin merkittävän kustannuserän muodostavat puhtaanapito sekä laitteiden ja putkistojen kunnossapito.

Asentamalla Bauer-vedenkäsittelylaite tulovesiputkeen suojataan putkisto kalkki- ja ruostekertymiltä. Bauer-vedenkäsittelylaitteet ovat käytännössä huoltovapaita ja vähentävät putkistojen ja komponenttien huollontarvetta. Putkistovauriot vähenevät ja huoltokulut laskevat ilman kemikaalien käyttöä.

Samalla kun puhtaanapito helpottuu hotelleissa ja suurkeittiössä, huolehtii Bauer-vedenkäsittely myös käyttökustannusten minimoinnista vesijohtopuolella, lämpimän veden tuotossa ja lämmityskustannuksissa. Yhdessä tarkoituksenmukaisen suodatustekniikan kanssa Bauer-vedenkäsittelyllä voidaan poistaa saostumia sekä jäähdytys- että lämmityskierroista.

Paperiteollisuus

Paperituotteiden toimitukset vaaditaan lyhyellä toimitusajalla - joustavat tuotantoprosessit ja tasaisesti korkealaatuiset "just on time" -toimitukset ovat kilpailukyvyn kannalta välttämättömiä. Tässä myös vedenkäytön hallinta tulee aina merkityksellisemmäksi.

Bauer-vedenkäsittelyllä, yhteensopivan suodatustekniikan kanssa, estetään koneiden jäähdytyskierron häiriöitä aiheuttavien sakkautumien ja kerääntymien muodostuminen.

Bauer-vedenkäsittelyllä varustettu jäähdytysjärjestelmä varmistaa koneiden parhaan mahdollisen tuottavuuden ja käyttövarmuuden. Näin tuotantoprosessin kustannukset pienenevät.

Metalliteollisuus

Täsmällisyyden, toimitusvarmuuden ja optimaalisten tuotantoprosessien merkitys painottuu alati globalisoituvassa kilpailussa. Samanaikaisesti terästeollisuuden kustannuspaine on kiristynyt epätavallisen kovaksi.

Asentamalla kemikaalittomat Bauer-vedenkäsittelylaitteet prosessijärjestelmiin minimoidaan kalkki- ja ruostekertymät. Yhdessä tarkoituksenmukaisen suodatustekniikan kanssa ehkäistään myös jäähdytys- ja lämmityskiertojen sakkautumiset. Näin myös huoltokustannusten ja seisokkiaikojen minimointi pienentää käyttökustannuksia.

Lähes kaikkialle, missä vedellä on roolinsa tuotantoprosessissa, on Bauer Watertechnologyn menetelmä asennettavissa tuotantoketjun optimoimiseksi, käyttövarmuuden kohottamiseksi ja kustannusten alentamiseksi.

Energiantuotanto

Maailmanlaajuisesti kasvava sähköntarve, säätelyjen purkautuminen ja yleinen liberalisoituminen asettavat koko energia-alan uusien haasteiden eteen. Sähköteknisten laitteiden käyttäjiltä, huollon toimittajilta tai valmistajilta vaaditaan innovatiivisia konsepteja tehokkuuden nostamiseksi kovien kustannuspaineiden keskellä.

Laitteistojen seisokit ja tärkeiden yksiköiden toimintahäiriöt johtavat hyvin nopeasti korkeisiin kuluihin ja tappiolukemiin.

Bauer Watertechnology tarjoaa ratkaisun sähköteknisten laitteistojen käyttökustannusten alentamiseksi. Laitteemme, yhdessä tarkoituksenmukaisen suodatusteknologian kanssa, estävät jäähdytys- ja lämmityskiertojen sakkautumista ilman että kiertonesteeseen tarpeettomasti lisätään kemiallisia lisäaineita. Käyttöalue on laaja: muuntajien jäähdytyskierroista energiantuotannon lämmönvaihtimiin.

Tilaa Bauer-suunnitteluopas

Tilaamalla suunnitteluoppaan saat yksityiskohtaista tietoa Bauer-vedenkäsittelylaitteen valinnasta ja asennuksesta.

Suunnitteluopas

Bauer ATP Cup

Bauer Cup on kansainvälinen ATP-tennisturnaus, jonka järjestävät yhteistyössä Bauer Watertechnology Oy ja House of Sports. Mukana yhteistyössä on myös muita oman alansa eturivin yrityksiä. Lisätietoja turnauksesta löytyy Bauer Cupin viralliselta verkkosivustolta osoitteesta: 

www.bauer-wt-cup.de
ATP Turnaus