Usein kysytyt kysymykset

Voit myös aina kysyä meiltä,
vastaamme mielellämme kysymyksiisi.

FAQ - Juomavesi

Mihin vanhat kerrostumat joutuvat?
Käyttövesijärjestelmissä vanhat kerrostumat menevät virtauksen mukana viemäriin.

Onko vanhat kerrostumat juotava tai syötävä? Onko se haitallista?

Vanhat kerrostumat liukenevat pois järjestelmästä erittäin pieninä pitoisuuksina. Niitä ei havaitse silmämääräisesti esim. juomalasista. Kerrostumat ovat yleensä muodostuneet veden kovuustekijöistä. Ne eivät ole terveydelle haitallisia.

Onko magneettikenttä terveydelle haitallinen?
Magneettikenttä vaikuttaa ainoastaan kelaputkessa, jolla vesi käsitellään. Laite sijoitetaan yleensä lämmönjakohuoneeseen, jossa ei oleskella. Metrin päässä laitteesta magneettikentän vaikutus ulospäin on sama kuin leivänpaahtimen.

Eikö vanha putkisto ala vuotaa kun kerrostumat poistuvat?
Kerrostumat putkistossa eivät vahvista putkia. Mikäli putkisto on huonossa kunnossa, on se syytä uusia mahdollisimman nopeasti.

Kuinka Bauer-käsittely vaikuttaa veden laatuun ja makuun?
Usein kerrostumat sekä korroosio (metallien liukeneminen) aiheuttavat veteen sivumakua. Kun korroosio pysähtyy, veden laatu ja maku paranevat.

Asennetaanko Bauer-vedenkäsittelylaitteita uusiin kiinteistöihin?
Useat rakennuttajat ja kiinteistön omistajat ovat hankkineet Bauer-vedenkäsittelyn suojaamaan uusia, tai saneerattuja vesijärjestelmiä todettuaan Bauer-käsittelyn erinomaiset tulokset.

FAQ - Yleiset tekniset

Onko Bauer vaikea asentaa?
Asennus on yksinkertainen. Kokenut putkiasentaja selviytyy asennuksesta lyhyessä ajassa. Asennuskustannus on lähes merkityksetön Bauer-vedenkäsittelyn tuomiin etuihin verrattuna.

Onko yksi Bauer-vedenkäsittelylaite riittävä molempiin järjestelmiin: käyttövesi- ja lämmitysjärjestelmään?
Se riippuu järjestelmän rakenteesta. Yleensä käyttövesijärjestelmä on erillinen. Mikäli Bauer-vedenkäsittelylaite asennetaan heti vesimittarin jälkeen, ennen käyttövesilämmönvaihtimelle syöttöä, saadaan sekä kylmä- että lämminvesi käsiteltyä yhdellä laitteella. Mikäli järjestelmässä on lämminvesivaraaja käytössä, on mahdollisesti myös kierto asennettava varaajaan. Mikäli lämmitysjärjestelmä on suljettu, erillinen laite sekä suodatin on asennettava.

Voiko laitteen siirtää toiseen kohteeseen kun ongelmat ovat poistuneet?
Ongelmien poistuttua järjestelmä myös pysyy kunnossa mikäli laite on käytössä.

Toimiiko Bauer myös muoviputkijärjestelmissä?
Kyllä toimii. Alueilla, joilla vedenkovuus on erityisen suuri, myös muoviputket ovat tukkeutuneet. Bauer-vedenkäsittely estää tukkeutumisen.

Kuinka usein suodatin täytyy puhdistaa?
Se riippuu järjestelmän likaisuudesta. Suodattimen huoltoväli voi vaihdella yhdestä päivästä kahteen viikkoon. Alkuun on syytä seurata suodatinta riittävän tiheästi.

Mikä on laitteen tehonkulutus?
Pienet laitteet kuluttavat noin 40 W ja suuremmat noin 80 W, joten käyttökustannus on hyvin pieni.

Tarvitseeko laitetta huoltaa?
Bauer-vedenkäsittelylaite on huoltovapaa.

Onko virtaussuunnalla merkitystä?
Virtaussuunnalla ei ole merkitystä ja kelaputki voidaan asentaa sekä pysty- että vaakasuoraan.

FAQ - Jäähdytys

Voidaanko Baueria käyttää erilaisten materiaalien kanssa?
Kyllä voidaan. Esimerkiksi järjestelmissä, joissa on teräksiset patterit sekä muoviputkisto, on Bauer-vedenkäsittely syytä ottaa käyttöön jo uutena. Hyvin usein ongelmat alkavat syntyä heti käyttöönoton jälkeen. Bauer-vedenkäsittely jatkaa järjestelmän käyttöikää huomattavasti.

Voidaanko kemikaalien käytöstä järjestelmissä luopua?
Jäähdytysjärjestelmissä korroosio on ollut ongelmana jo kauan aikaa. Esimerkiksi muoviteollisuudesssa erittäin kalliiden valumuottien syöpyminen ja tukkeutuminen on pakottanut käyttämään inhibointia. Tuloksena, perustuen vesinäytteisiin, on ollut entisestään kiihtynyt metallien liukeneminen. Käyttämällä Bauer-vedenkäsittelyä, sopivaa suodatusta sekä puhdasta vettä, on korroosio pysähtynyt. Myös mikrobiologinen kasvusto on poistunut, eikä kalliita biosidejä ole tarvinnut käyttää. Näin myös ympäristöystävällisyys on huomioitu.

Toimiiko Bauer glykoliverkostoissa?
Kyllä toimii. Joihinkin glykoleihin on lisätty inhibiittejä ja metallien liukeneminen voi olla voimakasta. Puhdas glykoli on korroosion kannalta vähemmän haitallista. Tämä on tullut esille kokemusperäisesti.

Voidaanko kemikaalit jättää järjestelmään?
Bauer-vedenkäsittely on kemikaaliton, joten kemikaaleja ei tarvita. Lisäksi puhtaalla vedellä on paras lämmönsiirtokyky. Eli kemikaalit on huuhdeltava pois järjestelmästä.

Vaikuttaako Bauerin käyttö jäähdytystehoon?
Puhtaalla vedellä sekä puhtailla lämmönsiirtopinnoilla saavutetaan paras mahdollinen jäähdytysteho. Yksi millimetri kerrostumaa vastaa lämpöeristyskyvyltään 25 mm:ä terästä. Myös mikrobiologinen kasvusto heikentää jäähdytystehoa.

FAQ - Yleiset taloudelliset

Paljonko voisi säästö olla lämmityskuluissa?
Se riippuu lähtötilanteesta. Yksi millimetri kerrostumaa lämmönsiirtopinnoilla vaatii 10 asteen lämpötilan muutoksen saman tuloksen saavuttamiseksi. Puhdas järjestelmä toimii kuten on suunniteltu.

Myyttekö myös suodattimia?
Kyllä. Asiakkaamme voi ostaa myös suodattimet meiltä. Toimitamme ainoastaan laadukkaita tuotteita ja päämääränämme on tyytyväinen asiakas.

FAQ - Lämmitys

Eivätkö vanhat, poistuvat kerrostumat aiheuta tukoksia mm. venttiileihin alkaessaan liikkua?
Kerrostumat poistuvat erittäin hienojakoisena, aiheuttamatta tukoksia tms. ongelmia. Suljetuissa kierroissa tarvitaan suodatin epäpuhtauksien poistamiseksi järjestelmästä.

Kuinka usein suodatin täytyy puhdistaa ja onko se vaikeaa?
Se riippuu järjestelmän likaisuudesta. Puhdistusväli on helppo määritellä muutaman viikon käytön jälkeen. Suodattimen puhdistaminen on helppo toimenpide ja annamme opastuksen sen suorittamiseen.

Mikä on laitteen käyttökustannus?
Pienimpien laitteiden tehonkulutus on n. 40 W ja suurempien n. 80 W, joten kustannus on hyvin pieni. Myös suodattimen huolto sekä vaihto ovat erittäin pieniä kuluja verrattuna jatkuviin huolto- ja korjauskäynteihin.

Kuinka varmistetaan, että se todella toimii?
Mahdolliset vesianalyysit tutkitutetaan riippumattomilla laboratoriolla luotettavan tuloksen takaamiseksi. Esimerkiksi lämmitysjärjestelmien pikkuhiljaa tapahtuva hiipuminen pysähtyy ja järjestelmän puhdistuessa se alkaa jälleen toimia kuten suunniteltu. Mikäli ongelmana on paineen tai lämpötilan vaihtelu esim. suihkuissa, melko pian Bauer-vedenkäsittelyn käyttöönoton jälkeen ongelmat katoavat. Myös kerrostumien syntyminen vesikalusteisiin loppuu. Em. asiat ovat helposti havaittavia.

Voidaanko kemikaalien käytöstä lämmitysjärjestelmissä luopua?
Useissa tapauksissa kemikaalit näyttäisivät oleva yhdistävä tekijä erittäin korkeisiin rautapitoisuuksiin vesinäytteissä. Korkeat rautapitoisuudet aiheuttavat mm. toimintahäiriöitä sekä suuria korjauskustannuksia. Bauer-vedenkäsittelyllä minimoidaan metallien liukeneminen sekä poistetaan vanhat epäpuhtaudet ja näin varmistetaan järjestelmien toiminta kuten suunniteltu.

Voidaanko kemikaalit jättää järjestelmään?
Bauer-vedenkäsittely on kemikaaliton ja pelkkä puhdas vesi on paras lämmönjohde. Kemikaalit tulee poistaa järjestelmästä.

Entä jos vesinäytteen mukaan ongelmia ei ole?
Silloin korroosio ei ole ainakaan voimakasta, mutta sekamateriaalit, alhaisemmat lämpötilat sekä pienemmät putkidimensiot tekevät järjestelmät yhä herkemmiksi vähäisillekin määrille epäpuhtauksia. Hyvin usein vesinäytteet ovat olleet puhtaita, mutta järjestelmät eivät ole toimineet moitteettomasti. Bauer-vedenkäsittelyllä ongelmat ovat poistuneet.

Asennetaanko Bauer-vedenkäsittelylaite ennen vai jälkeen lämmönvaihtimen?
Paras paikka on virtaussuunnassa ennen lämmönvaihdinta.

Mihin suodatin tulee asentaa?
Paras paikka suodattimelle on asennus pumpun yli. Em. asennuksessa on toinen suodattimen huoltoventtiili oltava säädettävä.

Tilaa Bauer-suunnitteluopas

Tilaamalla suunnitteluoppaan saat yksityiskohtaista tietoa Bauer-vedenkäsittelylaitteen valinnasta ja asennuksesta.

Suunnitteluopas

Bauer ATP Cup

Bauer Cup on kansainvälinen ATP-tennisturnaus, jonka järjestävät yhteistyössä Bauer Watertechnology Oy ja House of Sports. Mukana yhteistyössä on myös muita oman alansa eturivin yrityksiä. Lisätietoja turnauksesta löytyy Bauer Cupin viralliselta verkkosivustolta osoitteesta: 

www.bauer-wt-cup.de
ATP Turnaus